17. august 2016

Hvad sker der??!!

Ja,...det må du nok sige.

Jeg er - som du måske ved - kommet med i et lille bådlaug, i min fødeby Hjerting. Vi har hen over vinteren 2015-2016 bygget en 19 fods Hjerting Kane eller Kaane. Kanen er en historisk bådtype og således en del af vores kulturarv. Det er samtidig en bådtype, der kun findes tre steder i verden: Newfoundland, Portugal og altså i Hjerting. Den er fladbundet og derfor rigtig god til at sejle på Vadehavet med. Vi råder over fire kaner i bådlauget, og "Grønært" er altså den nyeste af de fire.
Den gamle "Grønært" var ikke meget værd og blev kun brugt til at måle op og tegne en lille byggevejledning efter.

.

Herefter blev den skåret op og vi gik i gang med "den nye Grønært".


Processen fra fire stykker træ til færdig båd, i billeder...


"Gamle" Grønærts bund, bliver hængt op på vores værkstedsvæg.


Første klædningsbrædder er sat på.


Skabelon opsættes.

Flere klædningsbrædder....og et kraftigt spring i tid, frem til....

...Grønært med bunden i vejret, hul til sværdkiste klar, og afventer bundsmøring.


Billedet taler for sig selv. ;-)


Sværdkiste tilpasses og isættes.


Masten tilpasses.
Mast og raa smøres.

Grønært med bundsmørelse. I baggrunden skimtes vores 21 fods motorkane, som måske kommer i vandet i år (2016).

Og nu er hun grøn.......og snart klar til Ho Bugt.


Endelig læsset på trailer.


Ved "Æ'bådslæw" står hun klar og vi venter kun på at vinden skal lægge sig.


Det gjorde den så et par dage efter og så blev hun lagt i vandet.


En bette kjøn en...


Processen med at bygge noget, og se at der kommer et slutresultat, har været helt vild. Jeg arbejder jo normalt med noget jeg ikke rigtig ser resultatet af, så det er en fed oplevelse.
Grønært var i øvrigt overraskende tæt og der blev i alt lænset omkring 200 liter vand af, over en tre dages periode. Det er efter sigende ikke så slemt.

Læs mere om vores bådlaug på www.hjerting-kane.dk.
Vi var også i den lokale avis

Mere senere....


Ingen kommentarer: